საინჟინრო საქმე

შეფუთვა და ტრანსპორტირება

პაკეტი და ტრანსპორტი:

1. ჩინეთის მომხმარებელთა მონაცემთა ცენტრის კომპიუტერული ოთახის პროექტი

1. ჩინეთის მომხმარებელთა მონაცემთა ცენტრის კომპიუტერული ოთახის პროექტი

2.ისრაელის საყოფაცხოვრებო ელექტრომომარაგების პროექტი
 

2.ისრაელის საყოფაცხოვრებო ელექტრომომარაგების პროექტი

3.ჰაიტის ტელეკომის კომპიუტერული ოთახის პროექტი
 

3.ჰაიტის ტელეკომის კომპიუტერული ოთახის პროექტი

4.აშშ PDU ელექტროგადამცემი ერთეულის პროექტი

4.აშშ PDU ელექტროგადამცემი ერთეულის პროექტი

5.სენეგალის რეგულირებადი ელექტრომომარაგების პროექტი

6.პერუს UPS ელექტრომომარაგების პროექტი

6.პერუს UPS ელექტრომომარაგების პროექტი

6.პერუს UPS ელექტრომომარაგების პროექტი